Obchodní podmínky

Objednávka

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že byl seznámený s uvedenými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávku je možné stornovat do 3 hodin od jejího odeslání buď písemně, či telefonicky. Jestliže uvedete do objednacího formuláře svůj email, bude Vám zasláno potvrzení o přijetí objednávky a následné informace o jeho zpracování. Vaše osobní data slouží výhradně pro vybavení objednávky a případný kontakt s Vámi. Nebudou poskytované třetí osobě.

Doručení a způsob úhrady

Výrobek Vám bude odeslán do 14 dnů po obdržení Vaší objednávky na dobírku dle aktuálního ceníku České Pošty na uvedenou adresu. V případě osobního převzetí Vám nebude účtováno poštovné a balné.

Vrácení výrobku

O vrácení výrobku nás prosím předem informujte na email: info@dashilama.cz. Výrobek je možné vrátit do 14 kalendářních dnů. Výrobek musí být nepoškozený a nepoužívaný v původním obalu, tak, jak ho zákazník převzal. Po kontrole stavu výrobku Vám bude vrácena částka na váš účet, nebo poštovní poukázkou (v případě vrácení poštovní poukázkou Vám odečteme poplatek za poslání peněz, který si účtuje Česká pošta). Vrácené peníze budou jen za výrobek, nikoliv za poštovné a balné.

Reklamační řád

Reklamace se řídí občanským zákoníkem. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebováním věci způsobené jejich obvyklým užíváním, ani na vady při kterých byla dohodnutá nižší cena.

Při reklamaci je nutné dodržet tento postup

O reklamaci nás informujte na tel. Čísle 604 89 25 48, nebo prostřednictvím emailu info@dashilama.cz. Uveďte svoje jméno, příjmení, adresu a důvod reklamace, popřípadě zápis o škodě vlivem přepravy zásilky. V případě poškození výrobku dopravou je nutné oznámit reklamaci nejpozději do 1 pracovního dne od obdržení zásilky. Pozdější reklamace nebudou uznané.

Zásilku pošlete zpět na adresu Dagmara Jarošová, Horákov 206,Mokrá-Horákov,66404.

Zásilku zašlete jako doporučený list, nebo cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaté. Náklady na poštovné a balné se nevracejí.

Posouzení reklamace

Jestliže se vyskytne na koupeném výrobku chyba, je kupující oprávněný reklamovat ho. Zodpovědný pracovník je povinný po přezkoumání rozhodnout o reklamaci hned, ve složitých případech do 3 dní. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vybavení však nesmí trvat déle než 30 dní.

Zodpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží občanům prodávající zodpovídá za to, že výrobek má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez závad. U věcí již použitých nezodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím, opotřebováním, nebo nesprávným ošetřováním.

Záruční lhůta

Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud se reklamace kupujícího vyřeší výměnou vadného zboží za výrobek bez vady, platí na tento záruční lhůta od jeho převzetí. Podmínkou uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční lhůtě.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, kdy se  při jejich odstranění nesníží jakost, funkce a neutrpí tím vzhled. Pokud jde o odstranitelné vady, může kupující požadovat:

a)      bezplatné, řádné a včasné odstranění vad

b)      výměnu chybné části, pokud se vada týká jen součásti

c)       výměnu zboží, pokud toto ještě nebylo použito

Neodstranitelné vady

Pokud jde o neodstranitelné vady, které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně používat, může kupující požadovat výměnu vadného zboží. Pokud výměna vadného zboží za zboží bez vady ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci má prodávající právo požadovat od kupujícího poplatek ve výši vynaložených nákladů, spojených s vyřízením reklamace.(znalec, poštovné, apod.). Prodávající si zároveň vyhrazuje právo, nevracet za takové zboží peníze a právo nevyměňovat ho za jiné zboží.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnost